Office & Showroom

Niro Ceramic China
Lot 1, No.11, Zinan Road
Zinan, NanZhuang
ChanCheng District
Foshan, Guangdong
528000 China

Phone: +86 757 6688 0886
Fax: +86 757 6688 0822